Ngày 23/1/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/1/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Quyền sử dụng 01 ô đất tại xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Ký hiệu ô đất: Ô số 01, diện tích 204 m2. Giá khởi điểm: 20.030.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 800.000.000 đồng/ ô (Chi tiết trong hồ sơ mời đấu giá).

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/01/2019 đến hết 16h00’, ngày 21/01/2019. Nộp tiền đặt trước ngày 17/01, 18/01 và 21/01/2019 và hoàn thiện thủ tục tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h00’, ngày 23/01/2019 tại Hội trường UBND xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh. Đ/c: Số 2412, Đường Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 898 179 - 0985361047.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ.