Ngày 23/11/2019, đấu giá quyền sử dụng 116 thửa đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2019 do Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột. Địa chỉ: Số 01 Lý Nam Đế, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ: Quyền sử dụng đất đối với 116 thửa đất ở tại khu dân cư Tân Phong, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; Tổng giá khởi điểm: 105.236.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu đồng). Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm/thửa.

4. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00, ngày 20/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 23/11/2019, tại Hội trường - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk

* Các nội dung khác được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.