Ngày 23/11/2018, đấu giá xe ô tô Mitshubishi Jollie tại tỉnh Tây Ninh

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2018 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

* 01 chiếc xe ô tô 07 chỗ, nhãn hiệu Mitshubishi Jollie, biển số 70B-0457, số khung RLA00VB2W21001085, số máy 4G63V-Z02135, đời 2002, nơi sản xuất: Việt Nam.

- Giá khởi điểm: 130.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Bản sao Giấy CMND, mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, mẫu giấy xem tài sản.

- Thời gian đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 20/11/2018 (thứ ba). Xem tài sản trực tiếp ngày 13&14/11/2018, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 23/11/2018 (thứ sáu).

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.