Ngày 23/11/2018, đấu giá vật tư thu hồi từ cải tạo trụ sở Trung tâm giao dịch CNTT và truyền thông Hà Nội

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Goldsun thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2018 do Trung tâm giao dịch công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội (Sở TT&TT Hà Nội) ủy quyền như sau: