Ngày 23/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

(BĐT) - Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2018 do Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Đồng Xuân  ủy quyền như sau:

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín (Công ty)

Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: (0257)3848979; 0914005656;

II. Người có tài sản đấu giá: Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Đồng Xuân

Địa chỉ: 68 Trần Phú, TT.La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá:  quyền sử dụng đất ở tại Dự án: khép kín khu dân cư nông thôn Dốc Thợ Nhì, thôn Long Mỹ, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên có đặc điểm như sau: 

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Loại đất

Giá khởi điểm (đồng)/lô

Tiền đặt trước (đồng)/lô

Tiền

hồ sơ (đồng)/bộ

Bước giátrong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất(đồng)

1

02 lô (lô số 16 và lô số 17)

210

ONT

75.600.000

10.000.000

100.000

2.000.000

3

02 lô (lô số 18 và lô số 19)

200

ODT

72.000.000

10.000.000

100.000

2.000.000

1.1. Thông tin chung về khu đất  

a) Vị trí khu đất: Khu đất đấu giá thuộc thôn Long Mỹ, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 06/03/2018 của UBND huyện Đồng Xuân, có ranh giới như sau:

- Phía Đông Bắc: Giáp đường giao thông nông thôn;

- Phía Tây Nam: Giáp đường nội bộ;

- Phía Tây Bắc: Giáp khu dân cư;

- Phía Đông Nam: Giáp khu dân cư.

b) Số lô đưa ra đấu giá: gồm đất ở liền kề 19 lô có tổng diện tích là 4.045 m2.

c) Hiện trạng khu đất: Khu đất đấu giá đã được bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật theo mặt bằng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất, quy định về việc xây dựng công trình trên đất:

a) Mục đích sử dụng đất: đất ở nông thôn (ONT).

b) Hình thức giao đất: theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

c) Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài.

IV. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 08h30’ ngày 23 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường UBND xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

V. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

VI. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và hồ sơ hợp lệ khi tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 17h00’ ngày 20 tháng 11 năm 2018 tại thôn Long Mỹ, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

2. Thời gian mua hồ sơ: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 17h00’ ngày 20 tháng 11 năm 2018 tại Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Đồng Xuân.

3. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân hoặc hộ gia đình có đủ năng lực về tài chính, đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản đều được tham gia đấu giá. Trong một lô đất một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 17h00’ ngày 20 tháng 11 năm 2018 tại Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Đồng Xuân và nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 4604201001830 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đồng Xuân của Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu quy định của công ty, bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu, chứng từ nộp tiền đặt trước.