Ngày 23/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột ủy quyền vào ngày 23/11/2018 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất gồm 18 thửa đất biệt thự tại Khu dân cư Km4-Km5, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở biệt thự.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

4. Tổng giá khởi điểm: 95.030.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ, không trăm ba mươi triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá đến ngày 20/11/2018 tại các thửa đất đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00, ngày 20/11/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản;

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản đến Trung tâm để mua hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước, phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm giấy tờ tùy thân.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 23/11/2018, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

8. Hình thức, Phương thức đấu giá:

a) Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (tối đa không quá 03 vòng).

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Các nội dung khác được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.