Ngày 23/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DHL (Công ty DHL) thông báo đấu giá QSDĐ vào ngày 23/10/2019 theo đề nghị của Trung tâm PTQĐ&CCN huyện Việt Yên (TT Quỹ đất), địa chỉ: TT.Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang như sau:

Tài sản: QSDĐ đối với những lô đất ở trên địa bàn các xã: Việt Tiến và Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Diện tích: Từ 73,6m2/lô đến 200,7m2/lô.

*Giá khởi điểm: Từ 391.500.000đồng/lô đến 1.755.000.000đồng/lô.

*Tiền đặt trước: Từ 75.000.000đồng/lô đến 260.000.000đồng/lô.

*Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật nộp đơn đăng ký kèm theo 01 bản CMND photo đến 11h30 ngày 19/10/2019 tại Công ty DHL, TT Quỹ đất và Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty DHL vào các ngày 18, 21, 22/10/2019 (trong giờ hành chính)

*Thời gian đấu giá: 07h30 ngày 23/10/2019 tại UBND xã Bích Sơn.

Chi tiết tại hồ sơ đấu giá:

Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh DHL. Điện thoại: 02043.525.676.

Địa chỉ: Số 34, ngõ 46, Đ.Trần Nguyên Hãn, P.Trần Nguyên Hãn, TP.Bắc Giang, Bắc Giang.