Ngày 23/10/2019, đấu giá quyền sử dụng 14 ô đất tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2019 do Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Tân Sơn ủy quyền như sau:

I. Thông tin chung:

1. Bên có tài sản đấu giá: Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Tân Sơn, địa chỉ: Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. SĐT: 0243.2121.723 – 0916.428.728.

3. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, gồm 14 ô đất có diện tích, vị trí, giá khởi điểm cụ thể như sau: 

TT

Ô số

Diện tích(m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Thành tiền(đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Khu 10A,xã Tân Phú

1

Ô số 01

140

7.500.000

1.050.000.000

100.000.000

2

Ô số 02

140

7.500.000

1.050.000.000

100.000.000

3

Ô số 03

135

7.500.000

1.012.500.000

100.000.000

4

Ô số 04

135

7.500.000

1.012.500.000

100.000.000

5

Ô số 05

130

7.500.000

975.000.000

100.000.000

6

Ô số 06

130

7.500.000

975.000.000

100.000.000

7

Ô số 07

120

7.500.000

900.000.000

100.000.000

8

Ô số 08

120

7.500.000

900.000.000

100.000.000

9

Ô số09

110

7.500.000

825.000.000

100.000.000

10

Ô số 10

100

7.500.000

750.000.000

100.000.000

11

Ô số 11

120

7.500.000

900.000.000

100.000.000

12

Ô số 12

108

7.500.000

810.000.000

100.000.000

13

Ô số 13

144

7.500.000

1.080.000.000

100.000.000

Vị trí 2, xã Tân Phú

14

Ô số C 01

72

1.500.000

108.000.000

10.000.000

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá cho từng ô đất.

II. Kế hoạch cụ thể:

1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến hết 17 giờ ngày 18/10/2019 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia hoặc tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tân Sơn (địa chỉ: Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ). Số điện thoại: 0965.338.336 (Đ/c Quý).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 ô đất đối với các ô thuộc Khu 10A; 100.000 đồng/01 hồ sơ/01 ô đất đối với các ô thuộc vị trí 2.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 18/10/2019 tại vị trí thửa đất.

3. Nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: theo danh mục đính kèm.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/10/2019 đến hết ngày 21/10/2019.

- Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản tiền gửi của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia theo thông tin:

* Đơn vị hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia.

* Số tài khoản: 42710006399399 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Minh.

Lưu ý: Ghi rõ Tên người tham gia đấu giá và Tên xã trên chứng từ nộp/chuyển tiền.

Ví dụ: "Nguyễn Văn A nộp tiền đấu giá đất tại xã Tân Phú".

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 23/10/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Trân trọng!