Ngày 23/02/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đan Phượng, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Đông Á trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Đan Phượng theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng trả giá lên vào ngày 23/02/2019 cụ thể như sau:

Tài sản đấu giá: QSD đất ở đối với 40 thửa đất thuộc 10 Lô A, B, C, D, E, F, G, H, K, L thuộc Khu B - Cổng Ngói, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội.

Giá khởi điểm: Lô A là 6.600.000 đồng/ m2; Các lô còn lại: 5.800.000 đồng/ m2; Phí  hồ sơ: 200.000 đồng/ 01 thửa đất; Tiền đặt trước: Lô A là 75.000.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 thửa đất; Các lô còn lại: 65.000.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 thửa đất.

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/01/2019 đến ngày 21/02/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng và UBND xã Đồng Tháp.

Thời gian nộp hồ sơ và tiền đặt trước: Từ ngày 20/02/2019 đến ngày 21/02/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian xem thực địa tài sản bán đấu giá: Từ 09h00 đến 10h00, ngày 20/02/2019 đến ngày 21/02/2019 tại Khu B - Cổng Ngói, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.

Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá: 08h00, ngày 23/02/2019 tại Hội trường UBND xã Đồng Tháp.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng. Điện thoại liên hệ: 0243.637.264.