Ngày 23/02/2019, đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền vào ngày 23/02/2019, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 16 lô đất tại khu dân cư thôn Khuôn Phò, khu dân cư thôn Phước Lập và điểm dân cư khu vực phía sau trường trung học số 1 Quảng Phước và trường THCS Ngô Thế Lân, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.

2. Diện tích: từ 163,0 m2 đến 258,0 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ:

Stt

Ký hiệu lô đất


hiệu
thửa
đất

TBĐ

Diện tích (m2)

Khuvực/ Vị trí

Đơn giá
(đồng/m
2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

I

Khu quy hoạch dân cư thôn Khuông Phò (tờ bản đồ số 15) (Quyết định số 1574/ QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2014)

1

Lô 1

873

15

163

Vị trí 1 tuyến đường Nội thị quaxã Quảng Phước (đoạn từ ranh giới thị trấn Sịa đến tỉnh lộ 4)

2.000.000

326.000.000

10.000.000

33.000.000

II

Khu dân cư thôn Phước Lập (Quyết định số 1574/ QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2014)

2

Lô 1

239

11

258,0

Khu vực 3

200.000

51.600.000

3.000.000

5.000.000

3

Lô 2

240

235,0

Khu vực 3

200.000

47.000.000

2.000.000

5.000.000

4

Lô 3

241

224,0

Khu vực 3

200.000

44.800.000

2.000.000

5.000.000

5

Lô 4

242

213,0

Khu vực 3

200.000

42.600.000

2.000.000

5.000.000

6

Lô 5

243

202,0

Khu vực 3

200.000

40.400.000

2.000.000

5.000.000

7

Lô 6

244

238,0

Khu vực 3

200.000

47.600.000

2.000.000

5.000.000

8

Lô 7

245

238,0

Khu vực 3

200.000

47.600.000

2.000.000

5.000.000

III

Điểm dân cư khu vực phía sau trường Trung học số 1 Quảng Phước và trường THCS Ngô Thế Lân ( Quyết định số 2253/ QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018)

9

Lô 4

T1028

19

200,0

700.000

140.000.000

7.000.000

21.000.000

10

Lô 5

T1029

19

200,0

700.000

140.000.000

7.000.000

21.000.000

11

Lô 6

T1030

19

200,0

700.000

140.000.000

7.000.000

21.000.000

12

Lô 7

T1031

19

200,0

700.000

140.000.000

7.000.000

21.000.000

13

Lô 8

T1032

19

243,8

750.000

182.850.000

7.000.000

21.000.000

14

Lô 21

T1045

19

243,4

750.000

182.550.000

7.000.000

21.000.000

15

Lô 22

T1046

19

222,9

700.000

156.030.000

7.000.000

21.000.000

16

Lô 23

T1047

19

221,4

700.000

154.980.000

7.000.000

21.000.000

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Lô đất có giá trị từ 200 triệu đồng trở xuống: 100.000 đồng/hồ sơ

- Lô đất có giá trị từ trên 200 triệu đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/hồ sơ

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 20/02/2019 tại khu dân cư thôn Khuôn Phò, khu dân cư thôn Phước Lập và điểm dân cư khu vực phía sau trường trung học số 1 Quảng Phước và trường THCS Ngô Thế Lân, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 20/02/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc UBND xã Quảng Quảng Phước.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

-Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 20/02/2019.

- Tại UBND xã Quảng Phước: từ 08h00 đến 11h00 ngày 20/02/2019.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 20/02/2019 đến 16h30 ngày 22/02/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 23/02/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường UBND xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn