Ngày 23/01/2019, đấu giá vật liệu thu hồi tại tỉnh Hải Dương

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Hải Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/01/2019 do Hội đồng thanh lý phá dỡ kết hợp với bán vật tư, vật liệu thu hồi công trình trên đất tại Trụ sở cũ của bến xe khách Ninh Giang ủy quyền như sau: