Ngày 22/9/2019, đấu giá quyền sử dụng 79 lô đất tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh DHL (Công ty DHL) thông báo đấu giá QSDĐ theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạng Giang (TT Quỹ đất), địa chỉ: TT. Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vào ngày 22/9/2019 như sau:

Tài sản đấu giá: QSDĐ đối với 79 lô đất ở tại phân lô LK09, Khu thôn Mải Hạ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Diện tích: Từ 90,0 m2/lô đến 141,9 m2/lô.

Giá khởi điểm: Từ 495.000.000 đồng/lô đến 1.092.630.000 đồng/lô.

Tiền đặt trước: 70.000.000 đ/lô.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá QSDĐ để giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và Quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ đăng ký hợp lệ đến trước 16 giờ 30 phút, ngày 19/09/2019 tại trụ sở Công ty DHL và TT Quỹ đất (trong giờ hành chính). Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty DHL vào các ngày 18, 19, 20/09/2019.

Thời gian đấu giá: 07h30, ngày 22/09/2019 tại Hội trường UBND huyện Lạng Giang.

Chi tiết tại hồ sơ đấu giá.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh DHL. Điện thoại: 02043.525.676. Địa chỉ: Số 34, ngõ 46, Đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.