Ngày 22/8/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/8/2019 do Hạt Kiểm Lâm thị xã An Khê ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hạt Kiểm Lâm thị xã An Khê. Địa chỉ: 152 Quang Trung, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Lâm sản Khối lượng 9,766 m3 gỗ xẻ các loại từ nhóm 2 đến nhóm 7 và 200 kg gốc rễ Hương, 3.038 kg cành nhánh gỗ Hương.

Tổng giá khởi điểm của tài sản: 37.365.620 đồng. (Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu ba trăm sáu mươi lăm ngàn sáu trăm hai mươi đồng)

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản.

Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ;

Thời gian xem tài sản: Ngày 13/08/2019 và 14/08/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 29/07/2019 đến 16 giờ 00’ ngày 19/08/2019 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá.(Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22/08/2019.

Địa điểm: Tại Hội trường Hạt Kiểm Lâm thị xã An Khê.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.