Ngày 22/8/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/8/2019 do Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau: