Ngày 22/7/2019, đấu giá gỗ nhómVI tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Hạt Kiểm lâm thành phố Huế chuyển giao vào ngày 22/7/2019 như sau:

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 

TT

Tên tài sản

Số lượng (phách)

Khối

lượng

(m3)

Nguyên giá (đồng)

Chất lượng (%)

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

1

Gỗ Chủa

(Nhóm VI)

05

1,079

7.000.000

75

5.250.000

5.664.475

Dác,

Nứt nẻ

Tổng cộng

05

1,079

5.664.475

Làm tròn

5.665.000

2. Cơ quan có tài sản: Hạt Kiểm lâm thành phố Huế

3. Nơi có tài sản: tài sản hiện đang lưu giữ tại Văn phòng Hạt Kiểm lâm thành phố Huế, địa chỉ: tổ 8, KV 4, đường Võ Văn Kiệt, phường An, Tây, thành phố Huế.

4. Nguồn gốc tài sản và hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 1221/QĐ-TTTVPT ngày 27/6/2019 của Hạt Kiểm lâm thành phố Huế; Lý lịch gỗ (bản photocopy); Biên bản Kiểm kê và định giá trị tài sản ngày 01/7/2019 của Hạt Kiểm lâm thành phố Huế.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 16; 17/7/2019, tại Hạt Kiểm lâm thành phố Huế, địa chỉ: Tổ 8, khu vực 4, phường An Tây, thành phố Huế (Liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn cụ thể. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá).

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 10 giờ 00 ngày 19/7/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

7. Tổng giá khởi điểm: 5.665.000 đồng.

8. Tiền đặt trước: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt từ ngày 17/7/2019 đến 17 giờ 00 ngày 19/7/2019 vào số tài khoản 1005002358của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

9. Bước giá: 100.000 đồng.

10. Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng.

11. Thời hạn, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến hết 17 giờ 00’ ngày 19/7/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

12. Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 30’ ngày 22/7/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

13. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế để được hướng dẫn cụ thể, điện thoại: 0234.3501567 – , Website: daugiatthue.com./.