Ngày 22/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Công ty TNHH MTV bán đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/6/2019 do Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty trách nghiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Người có tài sản: Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Số 09 đường Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian, địa điểm công bố giá trả giá: Vào lúc 8h00 ngày 22/06/2019. Tại Hội trường Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Số 45 đường Lê Lợi, thành phố Đông Hà).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h30 ngày 19/06/2019 (tại nơi có các lô đất đưa ra tổ chức đấu giá).

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết16h30 ngày 19/06/2019. Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh (Kiệt 38 Tôn Thất Thuyết, khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị vào các ngày17, 18, 19/06/2019 (Buổi sáng bắt đầu từ lúc7h30 đến 11h00; Buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00 đến 16h30)

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp phiếu trả giá vào ngày 17, 18, 19/06/2019 (Buổi sáng bắt đầu từ lúc 7h30 đến 11h00; Buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00 đến 16h30) tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị (số 51 đường Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà). Thời gian kết thúc nộp phiếu trả giá đến hết 16h30 ngày19/06/2019.

7. Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: (Chi tiết cụ thể bao gồm) 

 

TT

 

Số lô

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Ký quỹ

(đồng)

Phí hồ sơ

(đồng/h.sơ)

Ghi chú

I .Khu đất B2 Khu đô thị tái định cư Nam Đông Hà giai đoạn 1

1

5

139,3

780.080.000

100.000.000

500.000

Giá khởi điểm

2

9

164,1

918.960.000

100.000.000

500.000

II . Khu đất B3 Khu đô thị tái định cư Nam Đông Hà giai đoạn 1

3

89

140

784.000.000

100.000.000

500.000

4

90

228,5

1.407.560.000

280.000.000

500.000

5

99

142

795.000.000

100.000.000

500.000

6

100

297,3

1.831.368.000

280.000.000

500.000

III. Khu B1 đường vành đai cứu hộ, cứu nạn phía Tây TP.Đông Hà

7

1

603,1

2.291.780.000

280.000.000

500.000

8

2

667,7

2.670.800.000

280.000.000

500.000

9

3

667,7

2.670.800.000

280.000.000

500.000

10

4

667,7

2.670.800.000

280.000.000

500.000

11

5

667,7

2.670.800.000

280.000.000

500.000

12

6

650,1

2.470.380.000

280.000.000

500.000

13

7

610,8

2.321.040.000

280.000.000

500.000

14

8

641,4

2.437.320.000

280.000.000

500.000

15

9

820,8

3.119.040.000

280.000.000

500.000

IV. Khu K16 Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3

16

720

342,5

907.625.000

100.000.000

500.000

17

V. Khu K7 đường vành đai cứu hộ, cứu nạn phía Tây TP Đông Hà

123

261,6

741.636.000

100.000.000

500.000

Tổng cộng

7.712,3

31.489.189.000

Tổng giá khởi điểm: 31.489.189.000đồng

Bằng chữ: Ba mươi mốt tỷ, bốn trăm tám mươi chín triệu, một trăm tám mươi chín ngàn đồng.

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước).

- Thời gian: Ngày 17, 18, 19/06/2019 (trong giờ hành chính). Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ vào lúc 16h30 ngày 19/06/2019.

- Địa điểm: Tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Trị (số 51 đường Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà). Số tài khoản: 0771000000575. Tên tài khoản: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá đăng ký bao nhiêu lô đất nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký gia đấu giá:

* Điều kiện:

Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

- Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích

sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá. 

* Cách thức đăng ký:

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được cho vào phong bì đã niêm phong trực tiếp bỏ vào thùng phiếu đặt tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Trị ( số 51 đường Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà ) . Hồ sơ bao gồm:

- Đơn tham gia đấu giá, phiếu trả giá (mẫu Công ty phát hành).

- Bản sao chứng minh nhân dân (bản photo)

- Giấy nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng.

- Phí hồ sơ

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh điện thoại: 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989