Ngày 22/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Thất, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Thạch Thất phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/6/2019 như sau:

1. Khu đất đấu giá: Khu đấu giá Lỗ Đòng - Bồ Cóc, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội; Gồm 02 vị trí: Vị trí 1 gồm 05 thửa – Giá khởi điểm: 7.000.000 đ/m2 – Tiền đặt trước: 250.000.000 đ; Vị trí 2 gồm 26 thửa – Giá khởi điểm: 6.700.000 đ/m2 – Tiền đặt trước: 150.000.000 đ; Bước giá là chung: 200.000 đ/m2.

2. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 03/06 đến ngày 20/06/2019 (Giờ hành chính). Người có nhu cầu đấu giá tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Thạch Thất (http://www.thachthat.hanoi.gov.vn).

- Phí hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ – Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm PTQĐ huyện Thạch Thất (Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội) hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội).

3. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá: Thời gian nộp tiền vào các ngày 19 và 20/06/2019 (Giờ hành chính); Phương thức nộp: Nộp vào tài khoản ngân hàng theo thông tin sau: “Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia. Số TK: 2121.0002.353333 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ (BIDV - CN Tây Hồ)”. Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với “… (số lượng thửa đất)...” thửa đất tại vị trí ....... khu đấu giá Lỗ Đòng - Bồ Cóc, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất.

4. Thời gian xem xét thực địa khu đất: 02 ngày 17 và 18/06/2019 (Giờ hành chính).

5. Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 ngày 22/06/2019 tại Hội trường UBND huyện Thạch Thất

* Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Trung tâm PTQĐ huyện Thạch Thất. ĐT: 024.38.768.930.