Ngày 22/6/2019, đấu giá khai thác rừng trồng Dự án 661 tại tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Đất Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/6/2019 do Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Đất Việt. Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn, Địa chỉ: Khu phố 2, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian và địa điểm công bố giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 22/6/2019 tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Đất Việt.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản:

- Tên tài sản: Giá trị gỗ sau khi khai thác rừng trồng Dự án 661 đã chuyển đổi sang rừng sản xuất với tổng diện tích đưa vào khai thác: 46,4 ha, sản lượng cây đứng khai thác: 5.884 m3.

- Nơi có tài sản: Tiểu khu 831, thuộc xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị và Tiểu khu 853S thuộc xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 2.919.013.000 đồng;   - Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng.

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ ngày 19/6/2019 đến ngày 21/6/2019, Khách hàng tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá vào thùng phiếu (không thu qua đường Bưu điện, trường hợp đấu giá thay phải có giấy uỷ quyền hợp lệ). Khách hàng bỏ phiếu trả giá trong một bì thư dán kín (theo mẫu của Công ty) có niêm phong chữ ký khách hàng vào trong thùng phiếu đặt tại Hội trường Công ty Cổ phần Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Đất Việt (trong giờ hành chính).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/6/2019 đến ngày 21/6/2019, khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 54010000818999 của Công ty CP Dịch vụ BĐG TS Đất Việt tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị(trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 12/6/2019 đến ngày 19/6/2019, tại Công ty CP DV BĐG TS Đất Việt.

- Điều kiện:

+ Tổ chức, cá nhân làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty;

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân của người tham gia đấu giá (có công chứng);

+ Mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá với Công ty CP DV BĐG TS Đất Việt hoặc được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0905.434.909.