Ngày 22/5/2019, đấu giá xe ô tô MITSUBISHI tại tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/5/2019 do Cục Thuế tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị, Đường Điện Biên Phủ, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, số 260 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian, địa điểm công bố: Vào lúc 08h00” ngày 22/5/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị.

4. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá. 

STT

Tên tài sản

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

Tiền mua HS
(đồng)

01

Xe 08 chỗ MITSUBISHI JOLIE, biển số 74B-0793, Việt Nam SX Năm 2003

96.000.000

19.200.000

150.000

02

Xe 08 chỗ MITSUBISHI JOLIE, biển số 74B-1710, Nhật Bản SX năm 2002

89.000.000

17.800.000

150.000

03

Xe 08 chỗ MITSUBISHI JOLIE, biển số 74B-0537, Việt Nam SX năm 2003

102.000.000

20.400.000

200.000

04

Xe 08 chỗ MITSUBISHI JOLIE, biển số 74B-0696, Việt Nam SX năm 2003

96.000.000

19.200.000

150.000

05

Xe 08 chỗ MITSUBISHI JOLIE, biển số 74B-0926, Việt NamSX năm 2003

96.000.000

19.200.000

150.000

- Nơi có tài sản đấu giá: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, số 260 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

5. Thời gian, hình thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 21/5/2019 khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị mở tại Ngân hành NN&PTNT Chi nhánh TP Đông Hà. Tài khoản số: 3902 201 007221 (trong giờ hành chính).

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp 01 vòng;

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/5/2019 đến ngày 17/5/2019/2019 (trong giờ hành chính);

- Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị;

- Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ, tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

- Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

8. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 21/5/2019 (trong giờ hành chính), Khách hàng tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá vào thùng phiếu (không thu qua đường Bưu điện, trường hợp đấu giá thay phải có giấy uỷ quyền hợp lệ). Khách hàng bỏ phiếu trả giá trong một bì thư dán kín (theo mẫu của Trung tâm DV BĐG tài sản Quảng Trị) có niêm phong chữ ký khách hàng vào trong thùng phiếu đặt tại Trung tâm DV BĐG tài sản Quảng Trị

Vậy, Trung tâm thông báo cho các tổ chức có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Trị, Điện thoại: 0233.3550.854.