Ngày 22/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá và Dịch vụ tài sản Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/03/2019 như sau:

QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại xã Phú Đông, H. Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. DT 361,6 m2, thuộc thửa đất số 118, tờ bản đồ số 17.

GKĐ: 2.576.400.000 đồng.

Tiền hồ sơ 500.000 đồng, tiền đặt trước 257.640.000 đồng.

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá mua tài sản: Từ ngày 26/02/2019 đến 16g00” ngày 20/3/2019.

Thời gian dự kiến đấu giá: 9g00” ngày 22/3/2019.

Toàn bộ tài sản trên đấu giá bằng phương thức trả giá lên.

Điện thoại liên hệ: 0251.6250084 - 0973696982.