Ngày 22/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ) tổ chức đấu giá QSD đất ở trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ vào ngày 22/3/2019 như sau:

1. Vị trí 1: Khu Thống Nhất, TT Thanh Sơn gồm 05 ô đất

- Diện tích 150,0m2 đến 261,0m2 .

- Giá khởi điểm 1.800.000đ/m2 đến 2.000.000đ/m2

2. Vị trí 2: Khu Lau xã Yên Sơn gồm 29 ô đất

- Diện tích 150,0m2 đến 301,0m2 . Giá khởi điểm 650.000đ/m2 đến 800.000đ/m2

3. Tiền đặt trước: từ 15.000.000đ đến 60.000.000đồng/hồ sơ.

4. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Sơn (Địa chỉ: thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ)

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 19/03/2019 tại UBND xã Yên Sơn, UBND TT.Thanh Sơn hoặc Phòng TC – KH huyện Thanh Sơn.

6. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Liên tục 2 ngày: Từ ngày 14/03 và 15/03/2019 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá như trên.

7. Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng thời gian quy định.

- Cách thức: làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND các xã và Phòng TC – KH huyện Thanh Sơn.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Vị trí 1: 08h00’ ngày 22/03/2019 tại UBND thị trấnThanh Sơn.

- Vị trí 2: 13h30 ngày 22/03/2019 tại UBND xã Yên Sơn.

9. Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền vào tài khoản số 2715201004915 mở tại Agribank Thanh Sơn của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín (không hạn chế số vòng) trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Phòng TC-KH huyện Thanh Sơn, UBND xã Yên Sơn, UBND thị trấn Thanh Sơn.