Ngày 22/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/3/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất khu đất Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi (cũ) tại thôn Na Dương Bản, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

- Vị trí khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 23-2018 tỷ lệ 1/500 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lộc Bình lập ngày 17/9/2018, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký duyệt ngày 18/9/2018, có các cạnh tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông Bắc giáp vỉa hè đường Trần Phú, thôn Na Dương Bản, thị trấn Na Dương, có chiều dài cạnh 27,07m;

+ Phía Đông Nam giáp đất ở khu dân cư có chiều dài cạnh 13,44m + 9,42m;

+ Phía Tây Bắc giáp thửa đất dự kiến giao đất có thu tiền sử dụng đất và đất nông nghiệp, có chiều dài cạnh gãy khúc 9,67m + 6,33m + 3,28m + 5,37m + 4,49m;

+ Phía Tây Nam giáp đất nông nghiệp của người dân, có chiều dài cạnh 6,64m + 10,02m.

- Diện tích khu đất đấu giá: 512,5 m2;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị;

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

- Hiện trạng: Trên khu đất có 02 nhà cấp 4 (01 nhà ở và 01 nhà bếp) hộ gia đình ông Đào Ngọc Diệp và bà Trần Thị Lan đã sửa chữa, cải tạo từ Trụ sở cũ của Trạm thủy nông Lộc Bình để sinh sống từ năm 1986 đến nay;

- Đơn giá khởi điểm đối với 01 m2 đất: 6.800.000 đồng/m2 (Sáu triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn);

- Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu đất: 3.485.000.000 đồng (Ba tỷ, bốn trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn)

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất. Nghĩa vụ nộp

các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo

quy định của pháp luật.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 18/03/2019 tại khu đất Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi (cũ) tại thôn Na Dương Bản, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

b. Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng/01 hồ sơ (Sáu trăm triệu đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 229704070006688tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) – Chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số005572883456 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn trong thời hạn 03 ngày từ ngày19/03/2018 đến ngày 21/03/2019.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá  (trong giờ hành chính): Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 19/03/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013;

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Nhận hồ sơ tại Trung tâm trong thời hạn thông báo. Hồ sơ gồm:

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

+ Đối với tổ chức: Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí môn bài năm 2019, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá. Mỗi tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định. Trong trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế bán đấu giá của Trung tâm ban hành.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm trong giờ hành chính theo thời hạn quy định từ ngày 19/3/2019đến ngày 21/3/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, được hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được tổ chức đấu giá tài sản giới thiệu về tài sản đấu giá, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá của khách hàng được nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong giờ hành chính từ ngày 19/03/2019 đến ngày 21/03/2019 và được Trung tâm bỏ vào thùng phiếu.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 22/03/2019 tại Trụ sở UBND huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

8. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Tại buổi công bố giá sẽ lựa chọn 03 khách hàng đã trả giá cao nhất để tiếp tục đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá ở các vòng tiếp theo.

b. Phương thức đấu giá: Trả giá lên. Giá khởi điểm của vòng đấu giá trực tiếp thứ nhất tại cuộc đấu giá là giá đã trả cao nhất của vòng bỏ phiếu gián tiếp cộng với bước giá đã quy định. Giá khởi điểm của vòng tiếp theo là giá đã trả cao nhất ở vòng đấu giá trước liền kề cộng với bước giá theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (SĐT: 0205.3.717.994) hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (SĐT: 0205.3.842.701).