Ngày 22/3/2019, đấu giá quyền sử dụng 11 ô đất tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/3/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ba Chẽ ủy quyền như sau: