Ngày 22/3/2018, đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/3/2018 do Phòng kinh tế hạ tầng huyện Sa Thầy ủy quyền như sau: