Ngày 22/2/2019, đấu giá xe ô tô Ford tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu gái tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 22/2/2019 do Văn phòng huyện Sơn Tịnh ủy quyền như sau: