Ngày 22/2/2019, đấu giá xe ô tô Bentley tại tỉnh Bắc Giang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 22/2/2019 do Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang ủy quyền như sau: