Ngày 22/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Sóc Sơn phối hợp với Công ty Đấu giá HD số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất vào ngày 22/12/2019 như sau:

1. Khu đất đấu giá tại thôn Bắc Thượng, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội: Gồm 23 thửa đất (từ thửa L-01 đến thửa L-23). Giá khởi điểm dự kiến: 4.500.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 60.000.000 đ/thửa đất. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/thửa đất/hồ sơ. Bước giá áp dụng chung: 100.000 đ/m2.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng, phương thức trả giá lên.

3. Phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 28/11/2019 đến 10h30’, ngày 20/12/2018 (giờ hành chính) tại Trung tâm PTQĐ huyện Sóc Sơn. Tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.sotnmt.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Sóc Sơn (http://www.socson.hanoi.gov.vn). Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ tại Trung tâm PTQĐ huyện Sóc Sơn.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 18/12/2018 đến 10h30, ngày 20/12/2019 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản theo thông tin sau: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn. Số TK: 3751.0.9079978.00000 tại Kho bạc Nhà nước huyện Sóc Sơn.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Trong 02 ngày, ngày 19/12 và 20/12/2019 (giờ hành chính) tại khu đất đấu giá.

6. Tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): 08h30’, ngày 22/12/2019 (Chủ nhật) tại Hội trường UBND huyện Sóc Sơn

* Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn. Địa chỉ: Tổ 9, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.  Điện thoại: 024 35.955.570 hoặc Công ty Đấu giá HD số 5 - Quốc gia. ĐT: 0243.7622.619.