Ngày 22/11/2019, đấu giá xe ô tô ford tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2019 do Chi nhánh Ngân hàng phát triển Gia Lai ủy quyền như sau: