Ngày 22/11/2019, đấu giá trang thiết bị dạy nghề tại tỉnh Trà Vinh

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2019 do Trung tâm dịch vụ việc làm Trà Vinh ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá trang thiết bị dạy nghề (đã qua sử dụng)

TT

Tên tài sản

Đơn vị

tính

Số

lượng

Giá khởi điểm

1

Máy cắt cầm tay

Bộ

1

5.000.000

2

Máy may 1 kim

Bộ

20

32.800.000

3

Máy vát sổ 2 kim 5 chỉ

Bộ

1

3.600.000

4

Máy đính nút

Bộ

1

5.500.000

5

Máy thêu

Bộ

1

2.800.000

6

Bàn ủi điện hơi nước

Bộ

2

216.000

7

Tủđựng dụng cụ, phụ liệu 1,2 x 1.8m x 0,4

Cái

2

1.040.000

8

Kéo cắt vải

Cái

20

600.000

Bàn + ghế giáo viên 0,6 x 1,2 x 0,75

Bộ

1

100.000

10

Ghế tròn có đệm không tựa

Cái

20

400.000

11

Bàn dài (dùng ủi vải) 0,8 x 2m x 0,75

Cái

2

200.000

12

Bàn cắt vải1,2 x 1,8 x 0,75

Cái

4

400.000

Tổng cộng

52.656.000

2. Giá khởi điểm: 52.656.000 đồng (Năm mươi hai triệu sáu trăm năm mươi sáu ngàn đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

3. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm dịch vụ việc làm Trà Vinh

Địa chỉ: Số 542 đường Kiên Thị Nhẫn, khóm 4, phường 7, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước (đối với cá nhân) + giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, hộ gia đình.

6. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

7. Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/hồ sơ.

8. Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

9. Bước giá: 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn đồng).

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày 07/11/2019 đến 10 giờ 00 ngày 20 tháng 11 năm 2019.

- Xem tài sản ngày 18 và ngày 19/11/2019: Vui lòng liên hệ (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ việc làm Trà Vinh.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh;

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22/11/2019.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Trung tâm dịch vụ việc làm Trà Vinh, ĐT: 0294 3864 455