Ngày 22/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2019 do UBND huyện Tam Nông ủy quyền như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Nông. (Địa chỉ: TT. Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

2. Tài sản đấu giá:

2.1/ Vị trí 1: QSD 02 ô đất tại khu 3, xã Thượng Nông.

- Diện tích: 107,7m2 ÷ 134,9m2; Giá khởi điểm: 4.000.0000đ/m2.

2.2/ Vị trí 2: QSD 09 ô đất tại khu Gò Lầm (khu 6) xã Tứ Mỹ.

- Diện tích: 179,6m2 ÷ 293,8m2; Giá khởi điểm: 1.600.000đ đến 1.800.000đ/m2.

3. Tiền đặt trước: từ 60.000.000đ đến 80.000.000đồng/ô.

4. Bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 19/11/2019 tại UBND xã Thượng Nông và UBND xã Tứ Mỹ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Hai ngày liên tục: ngày 14/11 và 15/11/2019 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng, đủ theo quy định.

- Cách thức: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 19/11/2019 nộp hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính kế hoạch huyện Tam Nông.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá:

- Vị trí 1: Bắt đầu 07h30’ ngày 22/11/2019 tại UBND xã Thượng Nông.

- Vị trí 2: Bắt đầu 10h00’ ngày 22/11/2019 tại UBND xã Tứ Mỹ.

8. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/11 đến 16h00 ngày 21/11/2019 nộp tiền vào tài khoản của Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ số: 1000007057875928 mở tại PGD Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tam Nông.

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín (không hạn chế số vòng) trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính) Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215; hoặc Phòng TCKH huyện Tam Nông, UBND xã Tứ Mỹ, xã Thượng Nông.

DANH SÁCH Ô ĐẤT, DIỆN TÍCH, GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN BÁN HỒ SƠ VÀ TIỀN ĐẶT TRƯỚC

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại khu 3 xã Thượng Nông và khu 6 (Gò Lầm) xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Cuộc đấu giá: - Vị trí 1: 07h30' ngày 22/11/2019 tại UBND xã Thượng Nông
- Vị trí 2: 10h00' ngày 22/11/2019 tại UBND xã Tứ Mỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Ô đất

Diện tích
m2)

Giá khởi điểm
(đồng/m2)

Thành tiền
(đồng)

Bước giá
(đồng/m2)

Tiền bán hồ sơ (đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

VT1

Khu 3xã Thượng Nông

242,6

970.400.000

1

Ô số 10

134,9

4.000.000,0

539.600.000,0

50.000,0

500.000,0

80.000.000,0

2

Ô số 11

107,7

4.000.000,0

430.800.000,0

50.000,0

200.000,0

80.000.000,0

VT2

Xã Tứ Mỹ

Khu 6 (Gò Lầm)

1.998,10

3.537.820.000,0

1

Ô 03

179,60

1.800.000,0

323.280.000,0

100.000,0

200.000,0

60.000.000,0

2

Ô 05

204,90

1.800.000,0

368.820.000,0

100.000,0

200.000,0

60.000.000,0

3

Ô 06

207,30

1.800.000,0

373.140.000,0

100.000,0

200.000,0

60.000.000,0

4

Ô 07

293,80

1.600.000,0

470.080.000,0

100.000,0

200.000,0

60.000.000,0

5

Ô 08

241,70

1.800.000,0

435.060.000,0

100.000,0

200.000,0

60.000.000,0

6

Ô 09

239,50

1.800.000,0

431.100.000,0

100.000,0

200.000,0

60.000.000,0

7

Ô 10

225,60

1.800.000,0

406.080.000,0

100.000,0

200.000,0

60.000.000,0

8

Ô 11

210,70

1.800.000,0

379.260.000,0

100.000,0

200.000,0

60.000.000,0

9

Ô 12

195,00

1.800.000,0

351.000.000,0

100.000,0

200.000,0

60.000.000,0