Ngày 22/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2019 do Uỷ ban nhân dân thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự ủy quyền như sau:

 1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Uỷ ban nhân dân thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

3. Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê quỹ đất công ích năm 2019-2020. Đất trồng trồng cây hàng năm khác. Tổng diện tích 842.513,6 m2, tọa lạc tại Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Gồm:

- Đất tờ bản đồ số 01. Thửa đất số: 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 26, 28, 30, 31, 33, 37, 41, 44. Diện tích: 81,622.5 m2. Giá khởi điểm: 1.560.000đ/1.000m2/năm.

- Đất tờ bản đồ số 6, số 01. Thửa số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 14, 16, 19, 24, 23, 27 29, 33, 27, 32, 36, 40, 43, 46, 49, 54. Diện tích: 340,903.7 m2..Giá khởi điểm: 1.456.000đ/1.000m2/năm.

- Đất tờ bản đồ số 6, số 01. Thửa số: 13, 17, 22, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 56, 58. Diện tích: 203.930.9 m2. Giá khởi điểm: 1.123.000đ/1.000m2/năm.

- Đất nông nghiệp tiếp giáp, tờ bản đồ số 01, 02. Thửa số: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 29, 35, 39, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 59, số 03 04, 05, 06, 08, 09, 10. Diện tích: 190,264.5 m2. Giá khởi điểm: 1.123.000đ/1.000m2/năm.

- Đất thuộc khu, tờ bản đồ số 3. Thửa số: 04, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39. Diện tích: 25.792.0 m2. Giá khởi điểm: 1.060.000đ/1.000m2/năm.

* Hình thức thuê:

- Thời gian thuê: 01 năm (Một năm). 

- Nộp tiền thuê đất trúng đấu giá theo quy định.

4. Tổng giá khởi điểm: 1.093.707.841đ/năm (Một tỷ, không trăm chín mươi ba triệu, bảy trăm lẻ bảy ngàn, tám trăm bốn mươi mốt đồng trên năm).

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 30/10/2019 đến 15 giờ ngày 19/11/2019 tại Uỷ ban nhân dân thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

6. Tiền đặt trước: 20% theo giá khởi điểm và nộp vào ngày 19, 20 và đến 15 giờ ngày 21/11/2019 tại Uỷ ban nhân dân thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

7. Tiền bán hồ sơ: Theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 30/10/2019 đến 15 giờ ngày 19/11/2019 tại Uỷ ban nhân dân thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Tổ chức đấu giá: 08 giờ, 30 phút ngày 22/11/2019 tại Uỷ ban nhân dân thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Uỷ ban nhân dân thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3589 108 (trong giờ hành chính).