Ngày 22/11/2019, đấu giá cho thuê bến đò đưa rước khách Kênh 9 tại tỉnh Kiên Giang

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá cho thuê bến đò đưa rước khách Kênh 9 Xóm đạo, ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất do UBND xã Bình Giang quản lý vào ngày 22/11/2019, cụ thể như sau:

1. Đặc điểm tài sản:

- Bến đò Kênh 9 - Xóm Đạo tọa lạc tại ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất.

- Thời gian cho thuê: 03 năm.

- Giá khởi điểm: 750.000.000 đồng/03 năm.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến ngày 18/11/2019 tại bến đò nêu trên (giờ hành chính).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ và hoàn tất thủ tục đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 19/11/2019 (giờ hành chính) tại Công ty.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ đăng ký.

5. Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty từ ngày 18/11/2019 đến 16 giờ ngày 19/11/2019 (giờ hành chính).

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá có đủ hành vi dân sự, năng lực tài chính theo quy định đến công ty mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký, nộp tiền đặt trước và hoàn tất thủ tục đăng ký theo quy định. Phương tiện đăng ký tham gia đấu giá phải chính chủ.

7. Tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ ngày 22/11/2019 tại UBND xã Bình Giang.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang, số 738 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 0297 3920497, Fax: 0297 3920347.

- UBND xã Bình Giang. Điện thoại: 02973842466.