Ngày 22/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào ngày 22/11/2018  như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN:

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 447372 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 13/02/2017. Vào sổ cấp GCN số CS/00467-2017 05-090, cụ thể như sau:

Thửa đất số: 250 (133-1)

Tờ bản đồ số: 30(36)

Địa chỉ thửa đất: 36 (16 cũ) Trần Thúc Nhẫn, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Diện tích: 449,6m2 (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi chín phẩy sáu mét vuông).

Hình thức sử dụng: riêng: 449,6m2; chung: Không

Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

Thời hạn sử dụng: Lâu dài

Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2. Giá khởi điểm: 16.149.000.000 đồng (Bằng chữ:Mười sáu tỷ, một trăm bốn mươi chín triệu đồng chẵn)

3. Tiền đặt trước: 1.614.900.000 đồng (Bằng chữ:Một tỷ, sáu trăm mười bốn triệu chín trăm ngàn đồng chẵn)

- Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí, lệ phí, phí trước bạ liên quan đến thay đổi chứng nhận quyền sở hữu và nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến tài sản.

- Các nghĩa vụ thuế, phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước về việc chuyển nhượng tài sản người mua phải chịu (nếu có).

II. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ. TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 19/11/2018 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 19/11/2018 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế-số 22 Tố Hữu, TP Huế

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 21/11/2018 (trong giờ hành chính) tại Chi nhánhCông ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số 55110000647573 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (41 Hùng Vương-TP Huế)

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 00’’ ngày 22/11/2018 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐÁU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

V. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ XIN LIÊN HỆ:

- Văn phòng Chi nhánh- Số 22 Tố Hữu, Huế. Điện thoại: 0234.3832542-0914079393.

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế; 41 Hùng Vương, phường Phú Hội, TP Huế. Điện thoại: 0234.3823377