Ngày 22/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Nậm Pồ ủy quyền như sau: