Ngày 22/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau: