Ngày 22/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2018 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp - Địa chỉ: Đường Lương Đình Của, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm

Quyền sử dụng đất: 06 lô đất tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, gồm:

a/ 01 lô đất ấp 2, xã Thiện Hưng

Diện tích: 214,1m2 (Hai trăm mười bốn phẩy một mét vuông);

Giá khởi điểm: 5.545.190.000 đồng (Năm tỷ năm trăm bốn mươi lăm triệu một trăm chín mươi ngàn đồng)

Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn

Thời hạn sử dụng: lâu dài

b/ 05 lô đất tọa lạc tại KP Thanh Bình, TT Thanh Bình

Tổng diện tích 827,5m2 (Tám trăm hai mươi bảy phẩy năm mét vuông).

Tổng giá khởi điểm: 1.096.790.000 đồng (Một tỷ không trăm chín mươi sáu triệu bảy trăm chín mươi ngàn đồng)

Mục đích sử dụng: đất ở đô thị

Thời hạn sử dụng: lâu dài

Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Các lô đất được bán lẻ theo từng lô

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 19/11/2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 19/11/2018, đăng ký trực tiếp tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian xem tài sản: Ngày 16/11/2018 và ngày 19/11/2018 tại khu đất đấu giá.

Thời gian, địa điểm đấu giá dự kiến: 08h00 ngày 22/11/2018 tại Hội trường UBND huyện Bù Đốp.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trả giá trực tiếp, liên tục nhiều vòng tại cuộc đấu giá

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, có đủ năng lực pháp luật, năng lực tài chính được quyền đăng ký tham gia đấu giá. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;

CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước và Sổ hộ khẩu hoặc Giấy phép kinh doanh (Nếu có) Sao y bản chính;

Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định: Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. (Đúng tên khách hàng tham gia đấu giá, đúng thửa đất đăng ký tham gia đấu giá và đủ số tiền đặt trước theo quy định). Khách hàng nộp bản photo và mang theo bản chính để đối chiếu.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 

TT

Giátrị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Trên500 triệu đồng

500.000

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 0271.3860216 hoặc xem tại:

Website: http://stp.binhphuoc.gov.vn;

Website: http://taisancong.vn; http://binhphuoc.gov.vn;

Báo Đấu thầu và Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh Bình Phước ngày 29/10/2018 và ngày 01/11/2018.