Ngày 22/11/2018 đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo ngày 22/11/2018 tổ chức đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) do Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc

Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)

Địa chỉ: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy điện, hạ tầng kỹ thuật, ...

Vốn điều lệ: 4.417.106.730.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt mua cả lô toàn bộ số cổ phần chào bán

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 21.300 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      254.901.153 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     căn cứ Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc tại Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ năng lực cho SCIC:

+ Thời gian: từ 24/10/2018 đến 16h00 ngày 13/11/2018

+ Địa điểm: trụ sở của SCIC, tầng 23 tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ ngày 26/10/2018 đến 16h00 ngày 21/11/2018

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Từ 13h30 đến 14h30 ngày 22/11/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          14h40 ngày 22/11/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Chậm nhất ngày 04/12/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá