Ngày 22/11/2018 đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo ngày 22/11/2018 tổ chức đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV

Địa chỉ: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản

Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.800 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      17.868.600 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     8.820.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/10/2018 đến 15h30 ngày 15/11/2018

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          08h30 ngày 22/11/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 23/11/2018 đến 16 giờ ngày 29/11/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 29/11/2018