Ngày 22/11/2018, đấu giá 135,60 ha cây cao su thanh lý tại tỉnh Tây Ninh

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại tp. Hồ Chí Minh thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2018 do Công ty CP Cao su Tân Biên ủy quyền như sau:

1. Tên địa chỉ Người có tài sản: Công ty CP Cao su Tân Biên - Tổ 2, Ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp – Huyện Tân Châu – Tỉnh Tây Ninh.

2. Tên địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM. Địa chỉ: 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, Q.Tân Bình, TP.HCM.

3. Tài sản bán đấu giá: Cây Cao su thanh lý; Diện tích: 135,60 ha.

Giá khởi điểm: 56.741.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, bảy trăm bốn mươi mốt triệu đồng).

+ Giá trên là giá bán trọn gói, hàng không thuộc diện chịu thuế VAT, Người mua được tài sản phải chịu toàn bộ chi phí cưa cắt, móc gốc, san lấp hố, dọn dẹp mặt bằng để giao lại cho người có tài sản theo đúng thời gian quy định

4. Thời gian-địa điểm xem tài sản: Giờ HC các ngày trong tuần, từ ngày thông báo niêm yết đến ngày 20/11/2018. Địa điểm: Nông trường Xa Mát, Tân Hiệp, Bổ Túc, Suối Ngô thuộc Công ty CP Cao su Tân Biên.

5. Thời gian-địa điểm bán/nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ HC liên tục từ ngày 08/11/2018 đến 16h ngày 20/11/2018 tại Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam và PKHĐT Công ty CP cao su Tân Biên. Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu xin mời liên hệ mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Chi nhánh Công ty đấu giá Bắc Trung Nam tại TP.Hồ Chí Minh và Phòng KHĐT Công ty CP cao su Tân Biên.

7.Tiền đặt trước: 11.348.000.000 đồng(mười một tỷ, ba trăm bốn mươi tám triệu đồng).

. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo quy định vào tài khoản 0021000440820 của Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại NH Vietcombank Chi nhánh Hà Nội.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức đấu giá lên.

9. Thời gian/địa điểm buổi công bố kết quả trả giá: Lúc 9h30 ngày 22/11/2018.Tại NVH Công ty CP Cao su Tân Biên.

Chi tiết: liên hệ trực tiếp tại các địa chỉ bán hồ sơ hoặc vào trang điện tử: www.daugiabtn.com