Ngày 22/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2019 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình ủy quyền như sau:

 “Đấu giá tài sản”

Đấu giá QSDĐ (ODT) đối với Dự án Khu Dân cư thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

* Thửa 174. Diện tích: 70,7m2; Giá khởi điểm: 325.220.000đ.

* Thửa 175. Diện tích: 88,9 m2; Giá khởi điểm: 408.940.000đ.

* Thửa 177 (nền góc). Diện tích: 93,1 m2; Giá khởi điểm: 513.912.000đ.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 27/9/2019 đến 15 giờ ngày 17/10/2019.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 17, 18 và đến 15 giờ ngày 21/10/2019.

- Tiền bán hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 22/10/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình. Điện thoại: 0277 3833 856 (trong giờ hành chính).