Ngày 22/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2019 do UBND huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 XD/UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Quảng Xương.

- Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Quảng Xương, Huyện Quảng Xương.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: 26 lô đất tại MBQH số 67 UB/TN-MT ngày 25/6/2018 thuộc xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

* Thông tin cụ thể về tài sản đấu giá:

- Vị trí khu đất: xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Tổng diện tích 26 lô đất đấu giá là: 3.900 m2.

- Diện tích và số lô đất đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

- Tài sản gắn liền với các lô đất đấu giá: Không

* Mục đích, thời hạn sử dụng đất, giới hạn các lô đất:

- Mục đích sử dụng: Đất ở

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá QSDĐ

- Thời hạn sử dụng đất: Giao đất lâu dài

* Mục đích đấu giá: Khai thác quỹ đất tạo nguồn thu xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế.

4. Giá khởi điểm:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

5. Tiền đặt trước:

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số tài khoản: 50110005555995 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Quang Trung.

Khách hàng nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định và phải nộp lại giấy nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Số tiền đặt trước: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 17/10/2019; Ngày 18/10/2019 và Ngày 21/10/2019 (trong giờ hành chính).

Nội dung nộp tiền: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương (Nguyễn Văn A là người có đơn đăng ký tham gia đấu giá)

6. Đối tượng tham gia: Hộ gia đình, cá nhân trong nước có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Không tổ chức đấu giá QSD đất cho các tổ chức ở các lô đất này.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 03/10/2019 đến hết ngày 04/10/2019 tại UBND xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán và thu hồ sơ đấu giá:

+ Từ ngày 03/10/2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 18/10/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên.

+ Từ ngày 15/10/2019 đến 17/10/2019 (trong giờ hành chính) tại UBND xã Quảng Hải.

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 00 phút ngày 22/10/2019 tại UBND xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

9. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá): 500.000 đồng/1 bộ hồ sơ.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá:

+ Đấu giá theo 01m2 đất để tính giá trị quyền sử dụng cho cả lô đất.

+ Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (đấu 01 vòng duy nhất).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 XD/UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: daugiaqt@gmail.com)./

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông báo này.

DANH SÁCH LÔ ĐẤT ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẤU GIÁ TẠI MBQH SỐ 67 UB/TN-MT NGÀY 25/06/2018 THUỘC XÃ QUẢNG HÒA, HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA

 

Stt

Tên lô

Tên MBQH

Diện tích
1 lô (m
2)

Số lô

Tổng diện tích (m2)

Giákhởi

điểm (đồng/m2)

Thành tiền (đồng)

Số tiền đặt trước

(đồng/lô)

 

Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)

1

Từ lô 03 tới lô 5; Lô 19 tới lô 28; Lô 35;39;40; Từ lô 43 tới lô 45; Từ lô 52 tới lô 55; Từ lô 63 tới lô 65

67 UB/TN-MT ngày 25/6/2018

150

24

3.600

3.500.000

12.600.000.000

105.000.000

500.000

2

Lô 25 và lô 26

150

2

300

4.200.000

1.260.000.000

126.000.000

500.000

Tổng

26

3.900

13.860.000.000