Ngày 22/02/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 22 tháng 02 năm 2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tri Tôn (địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang):

1) Khu đất giáp bà Lê Thị Đầy, tọa lạc tại ấp Ninh Phước, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang:

- Diện tích: 1.897,1m2 đất ở tại nông thôn, thuộc thửa đất số 06, tờ bản đồ số 30 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 17/10/2017).

- Giá khởi điểm: 878.822.100 đồng (Tám trăm bảy mươi tám triệu tám trăm hai mươi hai ngàn một trăm đồng).

2) Khu đất giáp bà Võ Thị Ngọc Ân, tọa lạc tại ấp Ninh Phước, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang:

- Diện tích: 2.638,3m2 đất ở tại nông thôn, thuộc thửa đất số 64, tờ bản đồ số 28 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 17/10/2017).

- Giá khởi điểm: 1.543.405.500 đồng (Một tỷ năm trăm bốn mươi ba triệu bốn trăm lẻ năm ngàn năm trăm đồng).

3) Khu đất 07 nền Tuyến dân cư Giồng Cát, tọa lạc tại ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang:

- Diện tích: 709,2m2 đất ở tại nông thôn, thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 10 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 17/10/2017).

- Giá khởi điểm: 234.036.000 đồng (Hai trăm ba mươi bốn triệu không trăm ba mươi sáu ngàn đồng).

4) Khu đất trống giáp với đất thầy Tương và ông 6 Đức, tọa lạc tại ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang:

- Diện tích khu đất cho thuê: 4.964,6m2 đất, thuộc thửa đất số 171, tờ bản đồ số 14 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 07/3/2018).

- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

- Hình thức giao đất: Đấu giá cho thuê đất trả tiền thuê đất 01 lần cho cả thời hạn thuê.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

- Điều kiện đối với người trúng đấu giá: Khi triển khai loại hình sản xuất kinh doanh phải phù hợp quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Giá khởi điểm (cho cả thời hạn thuê đất 50 năm): 1.563.849.000 đồng (Một tỷ năm trăm sáu mươi ba triệu tám trăm bốn mươi chín ngàn đồng).

5) Khu đất nông nghiệp diện tích 16.737m2, tọa lạc tại ấp Vĩnh Quới, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang:

- Diện tích khu đất cho thuê: 16.737m2 đất, thuộc thửa đất số 239, tờ bản đồ số 34 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 17/10/2017).

- Mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước.

- Hình thức giao đất: Đấu giá cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

- Thời hạn cho thuê đất: 05 năm.

- Đơn giá khởi điểm: 25.828.704đồng/1 năm (Hai mươi lăm triệu tám trăm hai mươi tám ngàn bảy trăm lẻ bốn đồng trên một năm).

- Giá khởi điểm (cho cả thời hạn thuê đất 05 năm): 129.143.520 đồng (Một trăm hai mươi chín triệu một trăm bốn mươi ba ngàn năm trăm hai mươi đồng).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 19/02/2019 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 14 và 15/02 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá:

+ Khu đất (1), (2): 500.000 đồng/1 hồ sơ.

+ Khu đất (3): 200.000 đồng/1 hồ sơ.

+ Khu đất (4): 1.000.000 đồng/1 hồ sơ.

+ Khu đất (5): 3.000.000 đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.