Ngày 22/02/2019, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền vào ngày 22/02/2019, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 12 lô đất tại khu dân cư dịch vụ thương mại xã Quảng Thọ, khu dân cư thôn Phò Nam, khu dân cư thôn La Vân Hạ, huyện Quảng Điền.

2. Diện tích: từ 101,9 m2 đến 212,3 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ: 

STT

Ký hiệu lô đất


hiệu
thửa
đất

Tờ
bản
đồ
số

Diện tích (m2)

Khu vực/ Vị trí

Đơn giá
(đồng/m
2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

Khu dân cư dịch vụ thương mại xã Quảng Thọ (Quyết định 1875/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015)

1

B26

1.108

212,3

Đường Tỉnh lộ 19, từ cầu Nguyễn Chí Thanh đến cống nhà Đồ ( thôn Phước Yên)

3.000.000

636.900.000

19.000.000

64.000.000

2

C07

932

8

101,9

Vị trí 1, dường Nội bộ trung tâm chợ Quảng Thọ

1.050.000

106.995.000

3.000.000

11.000.000

3

C08

933

106,5

1.000.000

106.500.000

3.000.000

11.000.000

4

C09

934

109,0

1.000.000

109.000.000

3.000.000

11.000.000

5

C10

935

111,8

1.000.000

111.800.000

3.000.000

11.000.000

6

C11

936

114,4

1.000.000

114.400.000

3.000.000

11.000.000

7

A02

123,2

1.000.000

123.200.000

18.000.000

4.000.000

8

A03

125,8

1.000.000

125.800.000

19.000.000

4.000.000

2

Khu dân cư thôn Phò Nam ( Quyết định 2591/QĐ-UBND ngày 28/9/2018)

9

Lô 1

317

6

170,0

Khu vực 1, vị trí 1

210.000

35.700.000

2.000.000

5.000.000

10

Lô 2

361

192,0

200.000

38.400.000

2.000.000

5.000.000

3

Khu dân cư thôn La Vân Hạ

Bản vẽ phân lô số 1( Tờ bản đồ số 13) (Theo Quyết định số 3992/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 )

11

Lô 1

378,0

13

179

KV2, VT1

250.000

44.750.000

1.000.000

7.000.000

12

Lô 2

379,0

13

176

250.000

44.000.000

1.000.000

7.000.000

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Lô đất có giá trị dưới 200 triệu đồng: 100.000 đồng/hồ sơ

- Lô đất có giá trị từ trên 500 triệu đồng: 500.000 đồng/hồ sơ

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 19/02/2019 tại khu dân cư dịch vụ thương mại xã Quảng Thọ, khu dân cư thôn Phò Nam, khu dân cư thôn La Vân Hạ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 19/02/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc UBND xã Quảng Quảng Thọ.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

-Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 19/02/2019.

- Tại UBND xã Quảng Thọ: từ 08h00 đến 11h00 ngày 19/02/2019.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 19/02/2019 đến 16h30 ngày 21/02/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 22/02/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường UBND xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn