Ngày 22/01/2019, đấu giá gỗ tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/01/2019 do UBND huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau: