Ngày 21/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/9/2019 do Ban QLDA đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện Vĩnh Linh ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt. Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban QLDA đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện Vĩnh Linh. Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 21/9/2019, tại Hội trường Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vĩnh Linh, Đường Hùng Vương, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. (Buổi sáng từ 7h30 phút đến 11h30 phút, buổi chiều từ 13h30 phút đến 17h).

4. Tên tài sản, giá khởi điểm và tiền đặt trước: Quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, cụ thể như sau:

4.1. Khu đô thị Tây Nam Quốc lộ 1A thị trấn Hồ Xá: 26 lô đất.

- Giá khởi điểm từ 1.400 triệu đồng đến 2.115 triệu đồng.

- Tiền đặt trước: 250 triệu đối với các lô đất có giá khởi điểm từ 1 tỷ đến dưới 1,5 tỷ; 300 triệu đồng đối với các lô đất có giá khởi điểm từ 1,5 tỷ đến dưới 2 tỷ; 350 triệu đồng đối với các lô đất có giá khởi điểm từ 2 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng.

4.2. Khu đất Kho Lương thực (Cũ) thị trấn Hồ Xá: 03 lô đất.

- Giá khởi điểm từ 1.950 triệu đồng đến 4.950 triệu đồng.

- Tiền đặt trước: 300 triệu đối với các lô đất có giá khởi điểm từ 1,5 tỷ đến dưới 2 tỷ; 350 triệu đồng đối với các lô đất có giá khởi điểm từ 2 tỷ đến dưới 3 tỷ; 500 triệu đồng đối với các lô đất có giá khởi điểm từ 4 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng.

4.3. Khu dân cư xã Vĩnh Long: 02 lô đất. Giá khởi điểm từ 290 triệu đồng đến 310 triệu đồng. Tiền đặt trước: 50 triệu đồng/lô.

4.4. Khu dân cư xã Vĩnh Thạch: 03 lô đất. Giá khởi điểm từ 55 triệu đồng đến 78 triệu đồng. Tiền đặt trước: 10 triệu đồng/lô.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/9/2019 đến ngày 20/9/2019.

- Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 0771.000.000.909 tại Ngân hàng Vietcombank Quảng Trị của Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/9/2019 đến ngày 18/9/2019, tại Ban QLDA đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện Vĩnh Linh hoặc Công Đấu giá hợp danh Đất Việt.

- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty phát hành, mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá với Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt hoặc được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0905.434.909. 

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC LÔ ĐẤT THUỘC KHU QUY HOẠCH

 

ĐÔ THỊ TÂY NAM QUỐC LỘ 1A ĐOẠN QUA TT HỒ XÁ HUYỆN VĨNH LINH

 

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ NGÀY 21/9/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Lô số

Tờ bản đồ số

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

1

5

243

2,033,000,000

350,000,000

50,000,000

500,000

2

6

207

1,880,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

3

7

203

1,880,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

4

8

198

1,880,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

5

9

194

1,880,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

6

10

191

1,880,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

7

11

187

1,880,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

8

12

184

1,880,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

9

13

182

1,880,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

10

14

183

1,880,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

11

15

186

1,880,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

12

16

191

1,880,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

13

17

189

2,068,000,000

350,000,000

50,000,000

500,000

14

18

156

1,904,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

15

19

131

1,752,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

16

20

138

1,752,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

17

21

146

1,752,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

18

22

154

1,752,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

19

23

163

1,752,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

20

24

146

1,502,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

21

25

152

1,502,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

22

26

158

1,502,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

23

27

164

1,502,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

24

37

186

1,400,000,000

250,000,000

40,000,000

500,000

25

43

171

1,502,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

26

44

190

2,115,000,000

350,000,000

50,000,000

500,000

Cộng

4,593

46,470,000,000

7,900,000,000

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC LÔ ĐẤT THUỘC KHU DÂN CƯ

XÃ VĨNH LONG HUYỆN VĨNH LINH TỈNH QUẢNG TRỊ

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ NGÀY 21/9/2019

STT

Lô số

Tờ bản đồ số

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

Các lô đất 1 mặt tiền tiếp giáp đường ĐT 571

1

93

360

290,000,000

50,000,000

10,000,000

200,000

2

94

352

310,000,000

50,000,000

10,000,000

200,000

Cộng

712

600,000,000

100,000,000

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC LÔ ĐẤT

THUỘC KHU ĐẤT KHO LƯƠNG THỰC (CŨ) THỊ TRẤN HỒ XÁ

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ NGÀY 21/9/2019

STT

Lô số

Tờ bản đồ số

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

1

610

20

321

2,100,000,000

350,000,000

50,000,000

500,000

2

611

20

364

1,950,000,000

300,000,000

40,000,000

500,000

3

613

20

224

4,950,000,000

500,000,000

100,000,000

500,000

Cộng

909

9,000,000,000

1,150,000,000

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC LÔ ĐẤT THUỘC KHU QUY HOẠCH

TẠI XÃ VĨNH THẠCH HUYỆN VĨNH LINH TỈNH QUẢNG TRỊ

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ NGÀY 21/9/2019

STT

Lô số

Tờ bản đồ (QH)

Diện tích (m2)

Địa điểm (Thôn)

Giákhởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

1

1

02/2015

542

Hắc Hiền

70,000,000

10,000,000

3,000,000

100,000

2

2

02/2015

633

Hắc Hiền

78,000,000

10,000,000

3,000,000

100,000

3

6

02/2015

586

Hắc Hiền

55,000,000

10,000,000

3,000,000

100,000

Cộng

203,000,000

30,000,000