Ngày 21/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Được sự ủy quyền của UBND thành phố Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại phường An Tây và phường Thủy Biều, thành phố Huế, vào ngày 21/9/2018  như sau:

I. Số lượng, đặc điểm thửa đất đấu giá, giấy tờ về quyền sử dụng đất và vị trí địa điểm nơi có thửa đất đấu giá:

1. Số lượng thửa đất đấu giá, vị trí địa điểm nơi có thửa đất đấu giá:

- Thửa đất số 258 tờ bản đồ số 10 tại Kiệt 16 đường Ngô Hà, phường Thủy Biều: 01 lô đất.

- Khu đất xen ghép thửa số 354 tờ bản đồ số 43 tại đường Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây, thành phố Huế: 11 lô đất.

2. Hạ tầng kỹ thuật và hiện trạng sử dụng đất:

- Thửa đất số 258 tờ bản đồ số 10, phường Thủy Biều: Hiện trạng đất bằng; Cấp điện, cấp nước, thoát nước đấu nối với hệ thống hiện có trong khu vực.

- Khu đất xen ghép thửa số 354 tờ bản đồ số 43, phường An Tây, thành phố Huế: Đất quy hoạch phân lô; Hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư theo quy hoạch được duyệt.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

5. Thông tin quy hoạch:

a. Thửa đất số 258 tờ bản đồ số 10 tại Kiệt 16 đường Ngô Hà, phường Thủy Biều:

Quy hoạch xây dựng thực hiện theo thông tin quy hoạch xây dựng do Phòng Quản lý Đô thị Thành phố cung cấp tại Công văn số 147/QLĐT-QH ngày 21/2/2017, cụ thể như sau:

- Chỉ giới đường đỏ: Lối đi chung hiện trạng;

- Chỉ giới xây dựng: Trùng với chỉ giới đường đỏ và ranh giới thửa đất;

- Mật độ xây dựng: ≤ 60%;

- Chiều cao công trình: 01- 03 tầng (≤ 14,0m). Tầng 1 cao 3,9m (so với mặt trên của nền nhà), các tầng còn lại cao 3,6m;

- Cốt nền: 0,3- 0,8m so với cao độ vỉa hè.

- Ban công: Không được che chắn tạo thành buồng hay lô gia; độ vươn tối đa là 1,4m và không vượt quá ranh giới thửa đất.

Ngoài những quy định trên, các công trình xây dựng phải tuân theo Quy chuẩn Việt Nam và các quy định hiện hành.

b. Khu đất xen ghép thửa số 354 tờ bản đồ số 43 tại đường Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây:

Quy hoạch xây dựng thực hiện theo thông tin quy hoạch xây dựng do UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 7025/QĐ-UBND ngày 01/10/2015, cụ thể như sau:

- Chỉ giới xây dựng:

+ Đối với đường Nguyễn Khoa Chiêm: Chỉ giới xây dựng lùi 4,0m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Đối với đường quy hoạch 13,5m: Chỉ giới xây dựng lùi 3,0m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Đối với đường kiệt 5,0m (phía Tây), đường quy hoạch 6,0m, đường quy hoạch 11,5m: Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

- Mật độ xây dựng:

+ Đối với nhà ở phân lô thực hiện theo bảng sau:

 

Diện tích lô đất (m2/căn nhà)

75

100

200

300

Mật độ xây dựng tối đa (%)

90

80

70

60

 

+ Đối với công trình công cộng (nhà văn hóa): 50%.

- Chiều cao công trình: Từ 02 đến 04 tầng. Tổng chiều cao công trình ≤18m, kể cả mái. Chiều cao tầng 01 là 3,9m; các tầng còn lại cao 3,6m.

- Độ vươn ban công:

+ Đối với đường Nguyễn Khoa Chiêm và đường quy hoạch 13,5m: Độ vươn ban công được phép vượt quá chỉ giới xây dựng tối đa là 1,4m.

+ Đối với đường quy hoạch 11,5m: Độ vươn ban công được phép vượt quá chỉ giới xây dựng tối đa là 1,2m.

+ Đối với các đường quy hoạch 6,0m và đường kiệt: Trường hợp công trình xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ, độ vươn ban công tối đa là 1,2m. Trong mọi trường hợp ban công không được vươn ra khỏi chỉ giới đường đỏ.

Trên ban công không được che chắn tạo thành buồng (phòng) hay lô gia.

- Cốt nền nhà:

+ Trường hợp công trình xây dựng trùng chỉ giới đường kiệt: Cốt nền nhà cao +0,2m so với cốt đường kiệt.

+ Trường hợp công trình xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ: Cốt nền nhà cao +0,45m so với vỉa hè.

Ngoài những quy định trên, các công trình xây dựng phải tuân theo Quy chuẩn Việt Nam và các quy định hiện hành.

6. Hồ sơ giấy tờ về quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số 258 tờ bản đồ số 10 tại Kiệt 16 đường Ngô Hà, phường Thủy Biều: Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở phân lô, đất ở xen ghép và cho thuê đất thương mại dịch vụ tại các phường An Đông, An Tây, Vỹ Dạ, Hương Long, Thủy Biều, Phú Hậu, Phú Bình, thành phố Huế; Quyết định số 6909/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND thành phố Huế về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá.

- Khu đất xen ghép thửa số 354 tờ bản đồ số 43 tại đường Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây: Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở phân lô, đất ở xen ghép và cho thuê đất thương mại dịch vụ tại các phường An Đông, An Tây, Vỹ Dạ, Hương Long, Thủy Biều, Phú Hậu, Phú Bình, thành phố Huế; Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND thành phố Huế về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá.

II. Tên, số lượng thửa đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Tên, số lượng thửa đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước: 

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích
(m
2)

Đơn giá (đồng/m²)

Giá khởi điểm đấu giá

(đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Vị trí - Loại đường

 

Đấu giá đất ở, thời hạnsử dụng lâu dài:

I

PhườngThủy Biều:

1

Thửa đất số 258 tờ bản đồ số 10 tại Kiệt 16 đường Ngô Hà, phường Thủy Biều

182.3

1,760,000

320,848,000

50,000,000

15,000,000

Vị trí 2, đường Ngô Hà - Loại 5C

II

Khu đất xen ghép thửa số 354 tờ bản đồ số 43 tại đường Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây: 11 lô đất

2

Thửa đất số 444 (Lô L1 - Khu đất xen ghép thửa số 354), tờ bản đồ số 43, phường An Tây

82.2

6,600,000

542,520,000

100,000,000

20,000,000

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m và đường kiệt 5m

3

Thửa đất số 445 (Lô L2 - Khu đất xen ghép thửa số 354), tờ bản đồ số 43, phường An Tây

96.3

6,600,000

635,580,000

100,000,000

20,000,000

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

4

Thửa đất số 446 (Lô L3 - Khu đất xen ghép thửa số 354), tờ bản đồ số 43, phường An Tây

99.6

6,600,000

657,360,000

100,000,000

20,000,000

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

5

Thửa đất số 448 (Lô L5 - Khu đất xen ghép thửa số 354), tờ bản đồ số 43, phường An Tây

81.0

6,600,000

534,600,000

100,000,000

20,000,000

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

6

Thửa đất số 449 (Lô L6 - Khu đất xen ghép thửa số 354), tờ bản đồ số 43, phường An Tây

83.1

6,600,000

548,460,000

100,000,000

20,000,000

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

7

Thửa đất số 453 (Lô L23 - Khu đất xen ghép thửa số 354), tờ bản đồ số 43, phường An Tây

120.9

6,600,000

797,940,000

100,000,000

25,000,000

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

8

Thửa đất số 454 (Lô L24 - Khu đất xen ghép thửa số 354), tờ bản đồ số 43, phường An Tây

114.3

6,600,000

754,380,000

100,000,000

25,000,000

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

9

Thửa đất số 455 (Lô L25 - Khu đất xen ghép thửa số 354), tờ bản đồ số 43, phường An Tây

106.5

6,600,000

702,900,000

100,000,000

25,000,000

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

10

Thửa đất số 456 (Lô L26 -Khu đất xen ghép thửa số 354), tờ bản đồ số 43, phường An Tây

99.3

6,600,000

655,380,000

100,000,000

20,000,000

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

11

Thửa đất số 457 (Lô L27 - Khu đất xen ghép thửa số 354), tờ bản đồ số 43, phường An Tây

91.9

6,600,000

606,540,000

100,000,000

20,000,000

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

12

Thửa đất số 413 (Lô L28 - Khu đất xen ghép thửa số 354), tờ bản đồ số 43, phường An Tây

106.8

6,600,000

704,880,000

100,000,000

25,000,000

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

 

Tổng cộng

3.119,5

 

25.636.241.800

 

 

 

(Mức giá khởi điểm đấu giá trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định).

2. Tiền đặt trước là khoản tiền mà hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi nộp đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và được trừ vào tiền mua tài sản đấu giá đối với khách hàng trúng đấu giá. Tiền đặt trước quy định cụ thể đối với từng lô đất tại khoản 1 mục II Thông báo đấu giá này. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 18/9/2018 đến 17 giờ 00 ngày 20/9/2018 bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt vào các tài khoản:

- Tài khoản số: 0371005959002 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABB) Chi nhánh Thừa Thiên Huế;

- Hoặc số tài khoản 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Hoặc số tài khoản 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn trả lại khoản tiền đặt trước cho những người không trúng đấu giá chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá và nộp vào ngân sách thành phố Huế khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

3. Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá sau so với lần trả giá liền kề trước đó. Bước giá quy định cụ thể đối với từng lô đất tại khoản 1 mục II Thông báo đấu giá này. Trong từng vòng đấu, người tham gia đấu giá có nhu cầu tiếp tục trả giá, thì mức giá trả của vòng sau phải đảm bảo tăng cao hơn hoặc bằng so với mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước cộng với bước giá quy định.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 200.000đồng/hồ sơ/lô đất: Đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

- 500.000đồng/hồ sơ/lô đất: Đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

1. Xem tài sản đấu giá tại thực địa: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 16 giờ 30 ngày 18/9/2018 tại địa điểm:

- Thửa đất số 258 tờ bản đồ số 10 tại Kiệt 16 đường Ngô Hà, phường Thủy Biều, thành phố Huế.

- Khu đất xen ghép thửa số 354 tờ bản đồ số 43 tại đường Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây, thành phố Huế.

2. Xem hồ sơ giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 16 giờ 30 ngày 18/9/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 16 giờ 30 ngày 18/9/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

V. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 16 giờ 30 ngày 18/9/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ với các điều kiện: Có đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Tổ chức đấu giá tài sản phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Tổ chức đấu giá tài sản ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và Thông báo đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 21 tháng 9 năm 2018.

2. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VII. Hình thức, phương thức đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, công khai, liên tục không hạn chế số vòng đấu giá cho đến khi không còn người có nhu cầu đấu giá tiếp. Người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá và là người mua được tài sản đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

VIII. Cơ quan có tài sản đấu giá và Tổ chức đấu giá tài sản:

1. Cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Điện thoại: 0234.3501567 - Website: http://daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3898980 - Website: http://nhadattphue.com./.