Ngày 21/8/2019, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Nguyễn Hoàng Quốc Huy

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/8/2019 do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình Dương ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH Nguyễn Hoàng Quốc Huy tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình Dương có tổng dư nợ 63.367.488.481 đ (đến ngày 02/05/2019); Dư nợ gốc: 42.962.143.272 đ; TSBĐ: QSDĐ 188,1 m2 và tài sản gắn liền với đất là nhà ở tại số 5/A2 Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM và QSDĐ 853,1 m2 và tài sản gắn liền với đất là nhà ở tại số 02 Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM. Giá khởi điểm: 47.046.474.231 đ. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình Dương. Đ/c: Số 16, Lê Trọng Tấn, KP. Bình Đường 2, P. An Bình, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành. Đ/c: Số 336 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM.

Bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 17h00, ngày 19/08/2019 tại số 336 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 16, 19, 20/08/2019, trừ trường hợp tổ chức ĐGTS và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác. Tổ chức,cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo quy định.

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Lúc 10h30, ngày 21/08/2019 tại số 336 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM.

Liên hệ: 028.66820690; Website: daugiabenthanh.com.