Ngày 21/6/2019, đấu giá vật tư thu hồi, thanh lý tháo dỡ tài sản trên đất tại tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/6/2019 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trà Ôn ủy quyền như sau:

Đấu giá vật tư thu hồi, thanh lý tháo dỡ tài sản trên đất: Mái che Nhà lồng chợ xã Xuân Hiệp bao gồm: nhà tiền chế, cột thép, kèo thép, mái tole thiếc, bàn giao theo hiện trạng thực tế. Giá khởi điểm: 54.195.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 18/6/2019, tại ấp Hồi Xuân, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 18/6/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Trà Ôn.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng/01 hồ sơ.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo mẫu Trung tâm quy định. Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Trà Ôn (từ ngày 18/6/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/6/2019).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 21/6/2019, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Trà Ôn (Khu 5, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trà Ôn. Địa chỉ: Đường Gia Long, Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3770305.

Rất mong quí cơ quan tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao./.