Ngày 21/6/2019, đấu giá lô xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/6/2019 do Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang, địa chỉ: Số 536 Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số: 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con Mitsubishi Pajero và 02 xe ô tô tải DONG FENG mui phủ đã qua sử dụng trong đó:

Lô tài sản 01 là: 01 Xe ô tô con Mitsubishi Pajero - Biển số: 81L-0803, năm sản xuất: 2004, xuất xứ: Việt Nam. Giá khởi điểm là: 110.029.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười triệu không trăm hai mươi chín nghìn đồng) (Giá đã bao gồm thuế GTGT).

Lô tài sản 02 là: 01 Xe ô tô tải mui phủ DONG FENG - Biển số: 81M-5224, năm sản xuất: 2008, xuất xứ: Việt Nam và 01 xe ô tô tải mui phủ DONG FENG - Biển số: 81M-4105, năm sản xuất: 2009, xuất xứ: Việt Nam. Tổng giá khởi điểm của lô tài sản 02 là: 671.171.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi mốt triệu một trăm bảy mươi mốt ngàn đồng) (Giá đã bao gồm thuế GTGT).

Tổng giá khởi điểm đấu giá: 781.200.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi mốt triệu hai trăm nghìn đồng) (Giá đã bao gồm thuế GTGT).

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/tài sản 01, 500.000 đồng/tài sản 02.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 11/06/2019 đến ngày 12/06/2019. Tại Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang (trong giờ hành chính).

Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/06/2019 đến 15 giờ ngày 18/06/2019 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Ngày và Địa điểm tổ chúc bán đấu giá: Lô tài sản 01 vào lúc 8 giờ 00 phút; Lô tài sản 02 vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 21/06/2019. Tại Trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát.

Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức đấu giá lên.

Địa điểm bán hồ sơ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.