Ngày 21/6/2019, đấu giá 03 chiếc xe ô tô các loại đã qua sử dụng tại tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Chi nhánh 2 Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam (Số 92, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) thông báo đấu giá tài sản của Ngân hàng Chính sách xã hội Tiền Giang (Số 139B, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) vào ngày 21/6/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

Tài sản đấu giá gồm 03 chiếc xe ô tô các loại đã qua sử dụng cụ thể như sau:

- Lô 01: Xe ô tô BKS số 63L-8898 (PGD huyện Cai Lậy), đặc điểm: Xe ô tô con (05 chổ ngồi) đã qua sử dụng, nhãn hiệu: Suzuki, số loại: Vitara, màu sơn: Xanh, nước sản xuất: Việt Nam, năm sản xuất: 2005, số máy G16B-696801, số khung TD04W-VN101404. Giá khởi điểm: 128.573.000 đồng.

- Lô 02: Xe ô tô BKS số 63L-8911 (PGD huyện Gò Công Tây, đặc điểm: Xe ô tô con (05 chổ ngồi) đã qua sử dụng, nhãn hiệu: Suzuki, số loại: Vitara SE416, màu sơn: Xanh, nước sản xuất: Việt Nam, năm sản xuất: 2005, số máy G16B-697272, số khung TD01W-VN101572. Giá khởi điểm: 128.573.000 đồng.

- Lô 03: Xe ô tô BKS số 63L-8902 (PGD huyện Gò Công Đông), đặc điểm: Xe ô tô con (05 chổ ngồi) đã qua sử dụng, nhãn hiệu: Suzuki, số loại: Vitara SE416, màu sơn: Xanh, nước sản xuất: Việt Nam, năm sản xuất: 2005, số máy G16B-697246, số khung TD01W-VN101538. Giá khởi điểm: 128.573.000 đồng.

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, đấu giá theo từng Lô.

- Lưu ý: Khách hàng trúng đấu giá chịu chi phí truy thu phí bảo trì đường bộ

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Ngày 17/6/2019 và ngày 18/6/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên hệ tại Ngân hàng Chính sách xã hội Tiền Giang để được hướng dẫn xem tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ ngày 19/6/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Chi nhánh 2 Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam (Số 92, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ/Lô

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 25.000.000 đồng/hồ sơ/Lô.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 11 giờ 00 phút ngày 20/6/2019.

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh 2 Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam số 6600201009337, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá đến 16 giờ 30 phút ngày 19/6/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: tại Chi nhánh 2 Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam (Số 92, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh 2 Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Chi nhánh 2 Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

* Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác.

* Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND của người đại diện hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 21/6/2019.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Ngân hàng Chính sách xã hội Tiền Giang. (Số 139B, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

7. Hình thức, phương thức và cách thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không hạn chế số vòng trả giá).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Cách thức đấu giá: Đấu giá theo từng Lô.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Chi nhánh 2 Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam, Số 92, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hoặc điện thoại số 0966607744, 0397766794 để biết thêm chi tiết./.